seminarkabarett.com » VERANSTALTUNGEN » Anfragen für Firmengalas, Seminare, Events und Beratung

Veranstalter

Anfragen Firmengalas, Seminare, Events und Beratung:

Prof. Bernhard Ludwig
Büro Seminarkabarett
Lerchenfelderstraße 113/6
A-1070 Wien
Tel / Fax: +43/1/9900499
E-Mail: Büro Seminarkabarett